1421. 24. februar .


Præsterne Veste Jakobsen og Peder bemyndiger høvedsmanden på Trelleborg, Peder Nielsen, til at indløse otte gårde, som hr. Åge Akselsen havde i pant for 54 mark, og som hr. Abraham (Brodersen) havde skænket til Lundekirken.

Tekst efter Rep. l.l.

Tekst

Hr. Wäste Jacobsen och hr. Peer präster i Lunde försambling fullmechtige Petter Nillson höfwitzman på Trälleborg att inlösa 8 st. gårdar eller hemman, som hr. Åke Axelsen riddare i pant hade för 54 mr. lödig, hvilka hemman hr: Abram till Lunde kyrka skiänkt, dat. die Matt. ap

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.