1421. 21. marts. [Neumünster]


Joachim, provst, Hermann, prior, og hele konventet i Bordesholm kloster lover at holde vigilier og sjælemesser for Heinrich 4., Adolf 8. og Gerhard 7., hertuger af Slesvig, i anledning af, at de slesvigske hertuger netop har skænket kirken i Neuenbrook i Bremen stift til Bordesholm kloster.

Udtog efter Westphalen l.l.

Tekst

Wy Joachim mit Ghades gnaden provest, Hermannus prior unde dat ganze convent to Nigemünster, anders geheten Bardesholm syn witliken an dessem breve bekant, wo de eddele vorste unse gnedige here, greve Hinrick van Holsten seligher dechtnüsse na eendrachtliken wulborde vnde ganzem willen der hochgebornen vorsten, unser gnedigen heren, hern Hinrikes , hern Alffs unde heren Gherdes , hertoghen to Slesswick, greve to Holsten etcetera umme mengherleye erbede, noed unde legenheit unses closters umme mernighe ghotlikesdenstes, umme salighe ewighe dachtnüsse erer und erer olderen zele willen de to donde unde to beghande an unsem clostere in desser nascrevenen wise to ewiger tydt eghent und gheven hefft de kercken to dem Nyenbrücke an dem stichte to Bremen, de bruckliken hebbende unde to besittende, na lude der breve de dar gheven und upbeseghelt synd.

[.....]

Des to orkunde, so hebbe wy unser provestie und convents inghesegele endrachtliken vor dessen breff ghehenghet laten, schreven na Godes bort veerteynhundert jar darna in dem eyn unde twintighesten jare, in sünte Benedictus daghe des hillighen bichteghers.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.