1421. 18. april.


Det pavelige kancellis optegnelse om at Peder (Lykke), ærkebiskop i Lund, har betalt en del af sine servispenge til det pavelige kammer, 200 guldfloriner.

Tekst og arkivalske oplysninger efter APD l.l.

Tekst

Dicta die[1] habuit [dominus Antonius episcopus Senensis thesaurarius pape] recipiente dicto B. nomine quo supra[2] a domino Petro episcopo (!) Lundensi pro parte sui communis servitii fl. auri de camera 200.

1. Dicta die] = 18. mensis aprilis. 2. B. nomine quo supra] = Bartolomeo de Bardis depositario pecuniarum camere apostolice.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.