[1421.] 21. april. Pernau


Rådet i Pernau opfordrer rådet i Reval til at meddele, om det er korrekt, at kong Erik 7. af Pommern har anmodet rådet i Reval om at advare dets borgere mod at sejle ud, da havet er usikkert.

Tekst

Vruntlike stedicheit und wes wi gudes vormogen to juwer behegelicheit.

Ersamen heren und sunderlikes guden vrende.

Wi bidden ju to wetende, dat wi vornomen hebben, wo dat de here, koning van Denemarken, juwer wiisheit schole geschreven hebben, dat gi de juwen warnen scholden, dat dar niemant van to der see segelen scholde, wente neme dar jemant schaden ane, man dorfte is eme nicht clagen.

Wor umme wi ju vruntliken bidden, dat gi uns bi dessen boden ein kord antwerde schriven, efte dar wat ane si, ofte nicht.

[.....]

Gescreven des mandages vor sunte Georrius dage.

Borgermeistere unde raed to der Pernowe.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.