1421. 3. maj .


Hr. Jakob Nielsen, præst i Landskrona, pantsætter en gård i Landskrona til hr. Niels Svendsen for 18 mark lødig.

Tekst efter Rep.

Tekst

Hr. Jacob Nilson präst i Landscrona pandtsätter till hr. Nils Swenson een gård i Landscrona för 18 mark lödig, ♦

Datum die inventionis crucis . ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.