1421. 2. juni.


Ragnvald Assersson, væbner, erklærer at skylde hr. Oluf Stigsen (Krognos), ridder, 11 lødige mark i skånske engelske, for hvilke han pantsætter ham fire gårde i Bondrum. De fire gårde havde han fået med sin hustru Elena Bengtsdotter. Oluf Stigsen skal oppebære alle indtægter indtil gårdene bliver indløst. Såfremt han mister gårdene, forpligter Ragnvald Assersson sig til at erstatte ham dem til samme værdi.

Tekst efter A.

Tekst

Alle men thette breff høre elle see hilsar jac Rauold[1] Ascerson awapn[2] ewenelege meth guthz ♦ Thet scal alle men veterlikt vare nerwarendis som kømescolendis thet jac weterkennis meth thette mit opne breff en[3] heterlik[4] man[5] oc erlik[6] her Olaff Stixson[7] ryddare thenne brefførare geldscyldugh at ware elleue løffdemark[8] j scanische ængilsche[9] sancte Dynis dagh aldelis geldescolendis ♦ For hwilke forde xi løfthemark[10] pant sæther jac forde her Olaff Stixson fyræ gørhæ ligiendis j Bonerum hwilke jac fik meth myne[11] hosfrugh Elne Benktzdotther[12]

Pa en aff the forde myne gorthe sether Fyersing ther giuer en halff løffdemark[13] pa[14] en sether[15] Mychiel som giuer en groth oc thyghe pa en sether Par Jenson ther giuer thrætthen grot pa en bor Jes Hagunson ther giuer en grot oc thyughe meth alle thesse forde gorthe tilliggilze som ær meth ager æng woth thyurt scow oc mark fischawan hwos man nefne kan[16] enkte vnden tagit ♦

Til binder jac mic then forde her Olaff scat landgilde oc al frugth op at bæræ j[17] at sæthie vd at sæthie[18] effther sin villie til then dagh thet forde gothz laghlege hanum aff løses for eth pant ♦ Til binder jac mic meth myne aruinge then forde her Olau oc hanz aruinge thet forde gothz fry frelse oc orthgran[19] at gøre[20] for hwar manz til tal ♦ Oc gonger thet gothz hanum aff meth lanzloff tha til binder jac mic then forde her Olaff al scathe op ræthe oc gen giue oc annet gothz gen fa j samme made til the forde pennye forde her Olaff betalathe vorthe pa forde sancte Dynis dagh oc ey anner <dagh>[21]

Til mer visse oc forwaring ær mit jnsigle fore hekt for thette breff meth flere gothe menz som ær her Jon Swensøn riddare Anders Hac her Nichlas j Glemynge her Jens Patersonz prest j Bullarp ♦

Anno domini mocdoxxi die Marcellini ♦

3. en] her begynder understregning, A. 4. heterlik] her slutter understregning, A. 5. man] understregning begynder ved a, A. 6. erlik] understregning slutter ved r, A. 8. løffdemark] understreget, A. 9. scanische ængilsche] understreget, A. 10. xi løfthemark] understreget, A. 11. myne] understregning begynder ved n, A. 13. løffdemark] understreget, A. 14. pa] understregning begynder ved a, A. 15. sether] her slutter understregning, A. 16. kan] enkte herefter slettet, A. 17. j] her begynder understregning, A. 18. sæthie] understregning slutter ved t, A. 19. orthgran] her begynder understregning, A. 20. gøre] understregning slutter ved ø, A. 21. <dagh>] glemt?, A.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.