1421. 11. juni. Vordingborg


Hr. Erik Nielsen (Gyldenstierne) af Tim mageskifter med kong Erik 7. af Pommern, således at kongen får seks gårde i (Nørre) Smidstrup i Bårse herred og en gård i Ring i Hammer herred.

Tekst efter reg.

Tekst

a):

Item eth breff paa jordskiffte mellom koning Erick oc[1] her Erick Nielssøn aff Thym swo at kronen fick sex gorde i Smidstrop i Sneesøre sogen i Borsheret i Sieland ♦

b):

Item breff om jord skiffte mellom koningh Erick og her Erick Nielssøn j Thiim swo at kronen fick vi garde som lighe j Smetzstorp vdi Snesøre soghn i Borseheret[2] ♦ Item een gard j Renge j Hammersoghen j Hamersheret

Datum in[3] castro Wardinborg anno domini mcdxxi die beati Barnabe apostoli ♦

c):

Item ett mageskifftte breff emellum : koning Erick oc Erick Nielssen aff Tym paa sex garde j Smidstrup j Borsse herit : ♦

1421 : ♦

1. oc] oc oc, reg. 2. Borseheret] foran slettet Bornsheret (n usikkert læst), reg. 3. in] anno in, reg.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.