1421. 9. juli.


Søster Kristine Jensdatter, priorinde i Roskilde Skt. Agnete Kloster, mageskifter klostrets gods i Sigerstrup til Jens (Andersen (Lodehat)), biskop af Roskilde, for bispetienden af Ramsømagle, Ramsøgård og Ramsølille i Gadstrup sogn.

Tekst efter reg.

Tekst

Syster Kirstine Jenns datthers priorisse vdj sancte Agnethe closter, magskiffthe breff, med bisp Jenns aff Roskilde, vdj saa maade, att hand schulle beholde thett gotzs j Sierstrup, och closteritt ther emod schulle beholde bisp thiendenn, aff Ramsø magle, Ramsø gaard och Ramsø lille j Gastrup sogenn : ♦

1421. ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.