1421. 27. august.


Kong Erik 7. af Pommern udsteder vidisse på tre breve omhandlende Rügens forhold til Roskilde stift:

I det første brev fra 1. november 1411 anerkender hertug Wartislaw af Stettin hr. Predbjørn v. Podebusks salg af gods ved Streu på Rügen til Peder Jensen (Lodehat), biskop i Roskilde.

I det andet brev fra 9. juni 1413 skænker hertug Wartislaw af Stettin sin arv og del i møllen ved Goltze på Rügen til Peder Jensen (Lodehat), biskop i Roskilde.

I det tredje brev fra 25. marts 1410 pantsætter hr. Predbjørn v. Podebusk sin ret til grevskabet og godset Streu på Rügen til Peder Jensen (Lodehat), biskop i Roskilde, for 4000 mark lybsk.

Tekst efter Aa.

Tekst

Jnn Gades namen amen ♦

Alle den jennen de desse jegenwerdige schrifft seen edder horen lesenn, ewigen heil an den herrn ♦

Wi Erick van Gadesz gnaden, der rike Dennemarke Schweden Norwegen der Wende vnd der J{ue}tenn[1] koninck vnd hertoge tho Pommeren , don witlick vnnd apenbar, dat wi mit wnsen tr{ue}wen radtge{ue}eren de hir na schre{ue}en stann hebben sehen vnd horet lesen dre breffe sindt vngesereget vngedelget vnd wngebrakenn[2] twe bosegelt mit ingesegele des jrl{ue}chten f{ue}rsten Wartislaff van Gadesz gnaden hertoge tho Stettin vnd f{ue}rste tho R{ue}gen , de drudde besegelt mit ingesegelenn der strengen her Pridber vann P{ue}tb{ue}sch , Andersz Jepessen Clawesz Grabendale , Vicke Schmekel Erick Tamesson , Hinrick Daa , vnd Peter Negelssen van Waldorpe riddere welckesz ersten bre{ue}esz l{ue}th hir nafolget vnd ist also . ♦

Wi Wartislaff van Gades gnaden, hertoge tho Stettin (etc. = DD. 1411. 1. nov., nr. 14111101001) ♦

Des anderen bre{ue}esz vthl{ue}td hir na{ue}olget is also . ♦

Wi Wartislaff van Gades gnaden, tho Stettin (etc. = DD. 1413. 9. jun., nr. 14130609001) ♦

Desz dr{ue}dden bre{ue}esz vthl{ue}th de hir na{ue}olget isz alsz . ♦

Ick Pridbern van P{ue}tbusch ridder (etc. = DD. 1410. 25. mar., nr. 14100325001) ♦

Na desser bre{ue}e lesinge vnnd horinge, so hefft unsz de erwerdige ahn Gode vader vnnd here here Johannesz bischop tho Roschilde odtmodigen bedenn, dat wi vnd vnse tr{ue}wen radtge{ue}ere de hir na schre{ue}enn stann, also bischoff Naffno , her Jwen Brisick , vnnd her Andersz Jepessenn riddere vnnse ingesegele tho einer witschop wolden hengen vor dessen breff de ge{ue}en und schre{ue}en isz na Gadesz bort d{ue}sent jar, veerh{ue}ndert jar, darna an dem ein vnnd twintigesten jare desz midwekens na S{ue}nte Bartholome{ue}s dage desz hilligenn apostelsz ♦

2. wngebrakenn] wnhebrakenn, Aa.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.