1421. 29. august. København


Kong Erik 7. af Pommern udsteder forbud mod at uformuende bønder bedriver handel i Norge.

Uddrag efter Diplomatarium Norvegicum.

Tekst

Eriker medh gudz nadh Noregs Danmarks Suerikes Venda ok Gota kononger ok hertuger ifuer Pomeren befaler, efter sit tilstedeværende norske råds anmodning, at enhver, der vil sejle i "kaupfjord", skal have biskoppens og sysselmandens brev for, at han ejer så meget, som loven foreskriver for sådanne handelsmænd, da agerbruget forsømmes pga., at mange uformuende bønder har slået sig på handel. Datum Hafnis ipso die decollacionis beati Johannis baptiste anno domini mcd vicesimo primo nostro sub secreto presentibus appenso.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.