1421. 15. september . [Gjerlev herredsting?]


Tingsvidne (formentlig af Gjerlev herredsting) om, at Taske Hede med rette hører til Kastbjerg.

Tekst efter reg.

Tekst

Item et tings vinde at then jord oc eng som kallis Taske hede er ret eyendom til Kasbierg / ♦

Datum mcdxxio mandag nest efther hellige kors dag exaltationis : ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.