1421. 19. september .


Et vidnebrev om, at jorden mod øst indenfor Hvidmose dige med rette hører til Kastbjerg.

Tekst efter reg.

Tekst

Item et vinde at then jord østen inden Huidemosse dige er Kasbiergs rette jord / ♦

Datum mcdxxio then fredag nest effther hellige kors dag exaltationis : ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.