1421. 22. september.


Cecilie Tygesdatter (Impe), enke efter Niels Jakobsen (Bille) af Æbeltved (nu Severinsminde), sælger et antal gårde til hr. Ivan (Hartvigsen) Bryske, ridder, og erkender at have modtaget fuld værdi derfor.

Tekst efter A.

Tekst

Jek[1] Ceciliæ Tyghesdoter Niels Jæiepsøns efterleue som calles Bille forum af Eblæthuedh[2] ♦ Jek kungør alle mæn thet neruærendes oc kommesculendes . at jec meth minæ samfrendes radh oc min eghen gothæ williæ . sææl oc til euinnelich eyæ skiødær / een welboren man . her Jwen[3] Bryseke ridder[4] . alle minæ gotz som her efter sta screfne / ♦

Først een gardh j Ølby then Anders bor j j Ramsøheret oc giuer firæ pund korn meth andre bethæ . ♦ Item Øffræ gardh j Buttørp j Mierløseheret hueken som forum skylde sex pund korn meth annen thienstæ / oc nu ær ther byøgt thre garthæ af then gardh . j then førstæ bor Pær Pæthersøn j . then annen Mawens Gunnersøn then threthiæ gamle Nis Jæiepsøn ♦ Item Springstorp eller Stubberuthe fang huad thet helst calles . melløm Allørp oc Bothørp ligende j Søstørp song j Mierløseheret hueket gotz som min hosbunde[5] mæktethe til sich for mit fætherne oc møthernis gotz[6] ♦ Item Bøsemusæ . pa Søstøps mark ligende ♦ Item een gardh j Judørp j Tutzeheret then som plæyer at giue een halff tønnæ smør . meth annen thienstæ meth alle thesse forde garthæ oc gotzes tilligelsæ . engte vndentaghit j huad thet nefnæs kan . ♦

Oc kennis jec meth thettæ mit opnebreff fult wærdh oc penninge haue fonget foræ thesse forde gotz . so at mich wel nøuær / ♦ Ther foræ tilbinder jec mich . oc minæ aruinge forde her Jwen oc hans aruinge . alle thesse gotz meth therres tilligge . at fri oc for huar mans tiltale athemlæ ♦

In cujus rei testimonium sigillum meum una cum sigillis virorum discretorum videlicet domini Herlogi Nielssøn rectoris placiti generalis Selandie Thorberni Jenssøn . Laurencii Fend . Nicolai Inguersøn de Nesby Nicolai Jenssøn de Sandby et Andree Johannis de Aas armigerorum presentibus est appensum . ♦

Datum anno domini mo cdo xxjo . die sancti Mauricii[7] martiris gloriosi ♦

1. Jek] understregning begynder ved e, A. 5. hosbunde] her begynder understregning, A. 6. gotz] her slutter understregning, A. 7. Mauricii] u ov. l., A.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.