1421. 22. september.


Oluf (Nielsen) Bille af Æbeltved (nu Severinsminde) stadfæster sin mor Cecilie Tygesdatter (Impes) salg af alt hendes fædrene og mødrene gods til hr. Ivan (Hartvigsen) Bryske, og han erkender ikke at have nogen ret til det.

Tekst efter A.

Tekst

Jek Oleff[1] Bille aff Æble[t]huedh[2] aff wapn kungør thet alle mæn . at so som min mother[3] Cecilie Tyghesdoter[4] hun hauer saalt oc skiøt her Jwen Bryseke alle sinæ gotz . hennis eghit fæthernis oc møthernis gotz . thet halder jec stathut j alle madhe / ♦ Oc kennis jec engen ræt / eller ydermere tiltale athaue til the gotz som [j][5] her Jwens breff sta . ♦

In cujus rei testimonium sigillum meum una cum sigillis virorum discretorum videlicet Ni[colai I]nguersøn[6] de Nesby / Ottonis Foss Gerekini Diegn et Jacobi Nicolai de Otestørp presentibus est appe[nsum][7]

Datum anno domini mo cdo xxio . die sancti Mauricii martiris gloriosi ♦

3. mother] her begynder understregning, A. 5. [j]] utydeligt, A. 7. appe[nsum]] suppleret efter Gammeldanske Diplomer.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.