1421. 8. oktober. Roskilde byting


Tingsvidne af Roskilde byting om byfogden Peder Mortensens skødning af en grund i byen til Sorø kloster på vegne af kong Erik 7. af Pommern.

Tekst efter Sorø Gavebog.

Tekst

Discretus vir Pe<trus> [1] Martenssøn advocatus in Roskildia constitutus propter hoc in placito civium ibidem anno domini 1421 feria quarta ante Dyonisii scotavit et assignavit ex parte illustris Erici Dacie Swecie Norvegieque regis et ducis Pomeranie / fundum unum Roskildis situm in parochia ecclesie beate virginis ad partem orientalem prope monasterium monialium cum pertinenciis suis omnibus in longum et in latum monasterio beate Marie de Sora in possessionem perpetuam / ♦

Oversættelse

Den gode mand Peder Mortensen, foged i Roskilde, fremstod i det Herrens år 1421, onsdag før Dionysius' dag, i denne anledning på borgernes ting sammesteds og skødede og anviste til evig besiddelse – på vegne af Erik, Danmarks, Sveriges og Norges berømmelige konge og hertug af Pommern – til den hellige Marias kloster i Sorø en grund beliggende i Roskilde, i den østre ende af Vor Frue kirkes sogn ved nonneklosteret med alle dens tilliggender i længden og bredden.