1421. 11. oktober . Dorpat


Skrivelse fra rådet i Dorpat til rådet i Reval. Heri er afskriften af et brev fra rådet i Dorpat til rådet i Lübeck og rådet i Visby optaget vedrørende betingelserne for det forlig, som netop er blevet indgået med Novgorod.

Tekst

Unsen vruntliken grut und wes wi gudes vormogen to donde to juwer behechlicheid alle tiid tovorn.

Ersamen hern und leiven vrunde.

Juwer ersamicheid bitten wi to wetende, dat de beschedene Vroliik Engel , den wi to Nouwerden gesand hadden van dage in gifte dusses breves wedder to hus is gekomen, und heft uns wedder ingebracht, alse wi den hern van Lubeke und Gotlande clarliken gescreven hebben in unsen breven, der utscrifte wi ju hir nagescreven senden.

Na der grote (etc. = DD 1421. 11. okt., nr. 14211011001)

Leven heren und vrunde.

Dit begeren wi den heren van Lubeke und van Gotlande ok to scrivende.

Konen gi hir icht gudes vurder vor don und wor mede vorbetern nach ingebringe Albrecht Stoppesackes , dat sette wi an ju.

Vortmer, leven vrunde, dunket uns nutte, in juwer vorsichticheid vorbeternd, dat men den heren van Lubeke und Gotlande van deme Novgardeschen breev, Albrecht Stoppesake und Vroliik Engele gegeven, nicht en scrive etcetera.

Dar med siid Gode bevolen to langer tiid.

Und wi begeren desse unse breve mid den juwen mid den ersten samentlik vort to schickende.

Gescreven under unsem secrete, up den sonnavend vor sunte Gallen dage.

Consules Tarbatenses.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.