1421. 1. november.


Peder Bentsen pantsætter alt sit gods i Torning til Thomas Vilde for 30 lødige mark.

Tekst efter reg.

Tekst

a):

Item Per Bendssens pantbreff paa alt hanss gotz som liger i Tornum till Tamis Vilde for xxx lødig ℳ ♦

Datum mcdxxj[1] omnium sanctorum dagh ♦

b):

Peder Bentzens panthebreff paa altt hans gotz j Tornum ♦

mcdj (!) ♦

1. mcdxxj] det første x er rettet fra j i A-reg.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.