1421. 14. november. Rom


Pave Martin 5. reserverer kanonikat og præbende i Uppsala, ledige ved den tidligere indehaver Oluf (Jakobsen (Knops)) valg til biskop i Västerås, for Jakob Pedersen, klerk fra Roskilde stift, skønt han i forvejen har pavelig provision på et embede i Roskilde. Eksekutionsbrevene er adresseret til biskopperne i Ciudad-Rodrigo og Roskilde og officialen i Lund.

Udtog og arkivalske oplysninger efter APD l.l.

Tekst

Pave Martin 5. reserverer kanonikat og præbende i Uppsala, ledige ved den tidligere indehaver Oluf (Jakobsen (Knops)) valg til biskop i Västerås, for Jacobo Petri clerico Roskildensis diocesis, skønt han i forvejen har pavelig provision på et embede i Roskilde. Eksekutionsbrevene er adresseret til biskopperne i Ciudad-Rodrigo og Roskildensi og officiali Lundensi.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.