1421. 18. november. Rom


Pave Martin 5. bevilger en supplik af kong Erik 7. af Pommern om at give Olof Ingevaldsson, kannik i Uppsala og kongens tjener og stadige bordfælle, kanonikat og præbende i Roskilde, skønt denne i forvejen har kanonikat og præbende i Uppsala. Kanonikat og præbende er ledige ved Oluf (Jakobsen (Knops)) udnævnelse til biskop i Västerås.

Tekst og arkivalske oplysninger efter APD l.l.

Tekst

Cum canonicatus et prebenda ecclesie Roskildensis per promotionem Olavi electi Arosiensis nuper per s. v. factam in brevi vacare sperantur, supplicat Ericus rex Dacie etc., quatenus in personam venerabilis viri Olavi Ingewaldi canonici prebendati ecclesie Upsalensis, magistri in artibus et in sacra pagina bacallarii et ejusdem regis familiaris domestici et continui commensalis, sibi gratiam facientes, canonicatum et prebendam predictos [fructus quotidianis distributionibus inclusis 6 mr.], cum ipsos .. vacare contingat, eidem Olavo Ingewaldi dignemini providere, non obstantibus dictis canonicatu et prebenda ecclesie Upsalensis [fructus 12 mr.], quos obtinet ...

Fiat. O.

Datum Rome 14. kal. dec. anno 4.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.