1421. 26. november. Rom


Pave Martin 5. pålægger sin kapellan og auditør Geminianus de Prato at overdrage et evigt vikariat ved alteret for Skt. Andreas og de 11.000 jomfruer i Magdeburg domkirke til Henricus de Karow, klerk fra Roskilde stift, skønt han i forvejen fører proces ved kurien om Skt. Andreas' alter i Vor Frue klosterkirke i Magdeburg.

Efter vikariatets tidligere indehaver Johannes Ykos død overdrog Syfridus de Hoyem, provst sammesteds, vikariatet til Henricus de Karow, men Hinricus Wellem, klerk fra Magdeburg, modsatte sig valget og hævdede at have retten til vikariatet; denne sag blev ført for pave Johannes 23., som overdrog den til Geminianus de Prato, som imidlertid ikke nåede til en afgørelse, førend Hinricus Wellem over for Syfridus de Hoyem opgav al sin ret til vikariatet.

Udtog og arkivalske oplysninger efter APD l.l.

Tekst

Pave Martin 5. pålægger sin kapellan og auditør Geminianus de Prato at overdrage et evigt vikariat ved Skt. Andreas' og de 11.000 jomfruers alter i Magdeburg domkirke til Henrici de Karow clerici Roskildensis diocesis, skønt han i forvejen fører proces ved kurien om Skt. Andreas' alter i Vor Frue klosterkirke i Magdeburg.

Efter vikariatets tidligere indehaver Johannes Ykos død overdrog Syfridus de Hoyem, provst sammesteds, vikariatet til Henricus de Karow, men Hinricus Wellem, klerk fra Magdeburg, modsatte sig valget og hævdede at have retten til vikariatet; denne sag blev ført for pave Johannes 23., som overdrog den til Geminianus de Prato, som imidlertid ikke nåede til en afgørelse, førend Hinricus Wellem over for Syfridus de Hoyem opgav al sin ret til vikariatet.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.