1421. 26. november. Nyborg slot


Kong Erik 7. af Pommern tager søstrene i Vreta kloster, deres tjenere, tyende og fæstere under sin beskyttelse samt giver klostret ret til fyrremarksbøder af sine tjenere og fæstere.

Tekst efter A.

Tekst

Wy Erik meth guths nathe Danmarcs Sweriges Norghes Wendes ok Gotes konung oc hertuch j Pomeren / gøre widerlicht at wi aff wor synderlighe gunst ok nathe swo ok vppa thet at fruwere closteret .j Vreta thes bæther mughe bliue bygdt ok bestandende ♦

Tha taghe wi ok vntfaa systrene .j. forneffnde Vretacloster swo ok alle theræ thieneræ hyon oc landbo meth alt thet som them rettelighe tilhører j wor konunglike wern frith oc hæyæ synderlighe atbeschierme ♦

Ok ther til vnne wi closterfruwerne j forde Vretacloster alle føretywghe marke saghe oc ther fornæthen vpatbære aff alle theræ eghne wortnethe thienere oc landbo swo lenge wor nathe tilsier ♦

Thy forbiudhe wi wore foghede oc æmbitzmen oc alle andre ee hwo the helst ære forneffnde closterfruwerne .j. Vretacloster ok theræ æmbutzmen eller theræ landbo ok thyeneræ eller noket thet som them rettelighe tilhører j nokre made heramot athindre mødhe eller vforrætte swo lenge som forescreuit staar wither wor konunglike heffnd oc vrethe ♦

Datum in castro nostro Nyburgh anno domini millesimo cdoxxprimo crastino beate Katherine virginis ac martiris nostro sub secreto presentibus appenso ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.