1421. 26. november. Nyborg slot


Kong Erik 7. af Pommern tager søstrene i Askeby kloster, deres tjenere, tyende og fæstere under sin beskyttelse samt giver klostret ret at indtil videre oppebære fyrremarksbøder af sine tjenere og fæstere.

Tekst efter A.

Tekst

Wy Eric meth guths nathe Danmarks Swerighes Norghes Wendes ok Gotes konung ok hertugh j Pomeren gøre widerlicht at wi aff wor sunderlighe gunst oc nathe swo oc vppa thet at fruwere closterit j Askaby thes bæther mughe bliue bygdt oc bestandende ♦

Tha taghe wi ok vntfaa systrene j forneffnde Askabycloster / swo ok alle there thienere hyon oc landbo . meth alt thet som ther rettelighe tilhører j wor konunglike wern frith oc hæyæ synderlighe at beschierme / ♦

Ok ther til vnne wi closterfruerne j forneffnde Askabycloster alle føretywghe marke saghe ok ther fornæthen vpp atbære aff alle theræ eyghne wortnethe thieneræ oc landbo swo lenge wor nathe tilsier ♦

Thy forbiudhe wi wore foghede oc æmbitzmæn oc alle andre ee hwo the helst ære forneffnde closterfruerne j Askabycloster oc theræ æmbutzmen eller there landbo ok thienere eller noket thet som them rettelighe til hører j nokre made heramot athindre mødhe eller vforrette swo lenge som forescreuit staar wither wor konunglike heffnd ok vrethe ♦

Datum in castro nostro Nyborgh anno domini millesimo cdoxxprimo crastino beate Katherine virginis ac martiris nostro sub secreto presentibus appenso ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.