1421. 28. november .


Jørgen (Jakobsen) Hegle kvitterer over for kong Erik 7. af Pommern og Gynter Godersen, borgmester i Kalundborg, for modtagelsen af en mængde gods, som han har arvet efter sin far Jakob Hegle, og som borgmester Gynter Godersen indtil nu har opbevaret på dronning Margretes vegne. Endvidere var en mindre del af arven efter Jakob Hegle blevet opbevaret af Berneke Skinkel (Søblade).

Som medbeseglere optræder Arild Klementsen, kantor i København, Didrik Den, præst i Kalundborg, Peder Jakobsen (borgmester i Kalundborg), Jakob Glashagen (borger i Kalundborg) samt Poul Brandsen (rådmand i Kalundborg).

Udtog efter Rep. l.l.

Tekst

Ik Jereon Hekele hebbe untfanghen dysse stucke mynes erues na mynes vaders dode Jacob Hekele , de Gunter Goderssone deme borghermestere van Kalundborgh beuelen weren to bewarende van mynere vrowe weghene Margarete konynghinne:

4 taslaken 16 alne langh, 2 hantduele, 5 puder, 5 sparlake, de dar weren an ener kyste, unde 2 benklaken, 8 kussen, en poghersklede, 8 par laken ud dar andere kyste, 2 salunsklede, en ledderlaken, ene dekene, en howede, 2 howetdunen ud dar drudde kyste, en benklakendune, en kanne, 5 pole in dar 4. kyste unde ene ledheghe kyste, dat her Berneke Schinkele upborde van unser kyndere weghene, en suluer gurdel van 20 stucken unde 52 klocken van zuluere, enen vergulten gurdel van 14 stycke unde 8 schalen, enen zulueren stop.

Ok hebbe ich untfangen 6 sulueren schalen, enen vorgulten nap unde enen zulueren nap, 2 guldene span, enen vrowen beslaghen gurdel vorguldet.

Van desse stucke unde alle andre stucke, de deme vorscreuen Gunter van myner vrowen wegen[1] antword weren, late ich konyngh Erik unde Gunter quid.

Myn inghezegel unde mer ghuder lude alse her Areld cantor tho Kopenhafn, her Dyderich Den kerkeheren to Kalundenborgh, Per Jepsson , Jacob Glashagen vnde Pauel Brandesson .

Gegheuen unde ghescreuen die quatuor coronatorum.

1. wegen] vegen, A.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.