1421. 13. december.


Henneke (Markvardsen) Gjordsen, væbner, bekendtgør på vegne af kong Erik 7. af Pommern at have modtaget 100 lybske mark af Århusborgernes skat, som de dette år skulle betale ved mortensdag.

Tekst efter A.

Tekst

Jæch Hennekæ Gyrtz ther wæbner ær kungøræ allæ thæ thet bref sæ æller høræ læsæ thet jæch witherkennes[1] mæch[2] meth thettæ myt openæ bref thet jæch hawer opboræt af thæ godhæ mæn som æræ borugmester ratmæn ogh mænighæden j Arws hwndærth lybske mark af thæræ skat som thæ skullæ nw vt giwæ j oor vm sancte Mortens dach nw war po myn herræ konyngens nodhe wægenæ ♦ Ogh jech ladher them quit ogh orsach for allæ æfter krafæ po myn herræ konyngens nodhæ wægenæ ♦

Til witnæsbwrdh ogh for waringæ so hawer jæch for Henneke Gyrtz myt jngesigel thrykt jnnen po thettæ bref ♦

Datum anno domini mo cd xxi oor po sancte Lucie dach etcetera ♦

1. witherkennes] meth herefter slettet, A. 2. mæch] skrevet ov. l., A.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.