[1421.].


Jesse Pedersen udsteder en kvittering til Peder Skytte, borgmester i Århus, for på vegne af Henneke Gürtze at have modtaget 40 lybske mark.

Tekst efter Hübertz l.l.

Tekst

Wytlik zy alle den ghennen de dessen breff zeen efte hören lesen dat ik Jesse Peterssen bekenne an dessen breff dat ik vntfanghen hebbe van deme borghemester Pether Schütte van Arhusen XL lübische mark van Henneke Gürtzes weghen.

Des to ener tughnisse so hebbe ik[1] myn jngheseghel buthen vppe dessen breff drukket.

1. ik] mangler hos Hübertz l.l.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.