[1421. 10. september]. Novgorod


Skrivelse fra de hanseatiske oldermænd og købmænd i Novgorod til rådet i Reval, hvori de beretter om russernes dårlige forhold til folk fra Gotland, eftersom russerne har mistet en del gods og nu skyder skylden herfor på folk fra Gotland.

I forlængelse heraf berettes det, at russerne har tilladt alle fremmede købmænd - med undtagelse af købmænd fra Gotland - at rejse ud af Novgorod. Dog skal man som fremmed købmand ved udrejsen sværge på, at man ikke er fra Gotland.

Tekst

Unse vruntlike grute to voren gescreven und unsen wilgen denst, an de erberen heren, de borgermeisters, und an den raed to Revele.

Juwer wisheit und juwer beschedenheit do wi to wetene, dat de kopman hir swarliken leget besat, und de Russen drouwen uns alle dage, se willen uns unse gut nemen und setten uns int iseren.

Hir umme ne dore wi van deme hove nicht gan; und des gudes, des se vorloren hebben, des sal wesen XXXIIIc stucke, dat willen se weder van deme kopmanne hebben, dat si recht eder unrecht.

Hir umme dot wol und dot ene bede an den voget van der Narwe, dat he de Russen togere, wente uns dat wert geseget van guden Russen, ene werdet se dar nicht getogert, dat wi nummer van Nowerden ne komen, dat gut ne si betalt.

Und des hebben wi ok enen breif gescreven an den voget van der Narwe: wilt uns helpen, des werde wi geware.

Item so wetett, dat se hadden orlof gegeven deme overseschen kopmanne und den van binnen landes, sunder den van Gotlande, we [.....] wolde varen, de solde dat cruse kussen, dat he van Gotlande nicht en were eder nen got van ere wegene ut ne vørde.

Dit stont wol bi IV dagen; dar na quemen se an sunte Barbern dage und senten uns boden up den hof, de segeden, wi solden alle sitten, de ene mit den anderen, und se wolden ere gut slichtes van uns weder nemen.

Solde dit gut de kopman betalen, so were he dar swarliken ane, wente he dar nin schult ane hevet, wente dit jo geschein is in erme egenen lande und watere.

[.....]

Gescreven des midwekens na unser leven vrouwen dage, to Nouwerden.

Bi uns olderlude, und ere wisesten und meine Dusche kopman.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.