1421. Fjends herredsting


Vidisse af Fjends herredsting om, at Dalsgård i Tårup sogn upåtalt og ukæret har været i kirkens besiddelse i 60 (?) år.

Tekst efter reg.

Tekst

a):

Item enn vidisse som Iffuer Iuell och flere haffuer vt giffuith ath viij menndt wanndt ath Dalgaard thet liggher i Tharupsogenn : haffuer werit lx vinther y kirckenns were vlasth ♦

Anno mcdxxj ♦

b):

En widisse paa en[1] tings widne giffuitt paa Fiendtzherritz ting wdj[2] sin dato[3] 1421, att Dalsgaard thett ligger j Torup sogen och haffuer fuld kircke[4] j 20 winder vlast och vkieret ♦

Vnder same dato ♦

1. en] B-reg.itt, NKS 1567, fol. 2. wdj] foran er slettet wdj i B-reg. 3. sin dato] tilføjet over linjen i B-reg. 4. kircke] B-reg., rettet in scribendo fra presten j 2kirckenn, NKS 1567, fol.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.