1421.


Malte Nielsen af Pandum skøder en gård i Vokslev til biskop Lave (Stigsen (Glob)) af Viborg.

Tekst efter reg.

Tekst

a):

[Item Malty] Nielssen aff Paanums skødebreff paa [en gard i V]oxløff ♦

Datum millesimoquadringentesimovicesimoprimo ♦

b):

Malthe Nielssens skiøde till biscop Lauge aff[1] Wiiborg paa en gard j Woxløff ♦

Mcdxxj ♦

1. aff] rettet in scribendo fra paa i B-reg.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.