1421..


Ivar Smiter lejer Antvorskov klosters hovedgård i Svinninge for en årlig leje på otte pund korn og en lødig mark.

Tekst efter reg.

Tekst

Jffuer Smyter bekiennder sig i leie at haffue annamit aff closterit closters hoffuidgaardt i Suedinge och schall yde closterit huert aar viij pund kornn och enn løde ℳ och sielff besidde hannem ♦

1421 ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.