1421..


Hr. Aksel (Andersen (Mule af Kjærstrup)) overlader det til hr. Bjørn (Olufsen (Bjørn)) at indløse sit gods i Åsum herred og Bjerge herred, der var pantsat til Hartvig (Lorentsen (Heest)), for 800 lybske mark.

Tekst efter reg.

Tekst

Herr Axell befaler her Biørnn jnd att løsse fra Hartuigh forne goedtz for viijct lybsche marck, ♦

1421 ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.