1421..


Jens Pedersen Lavindsfar skøder sin gård i Nyborg til Henrik Henzesen.

Tekst efter reg.

Tekst

Jes Perssønn Lauentzfar , skiøtte Henndrick Hindtzessøn sin gaard liggendis i Nyeborig emod thet westre syndre hiørne hoess frue kircke, ♦

1421 ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.