1421..


Hr. Aksel Andersen (Mule af Kjærstrup) pantsætter Rostrup, Højrup (nu: Nørre Højrup) med møllen og Jersore til hr. Bjørn (Olufsen (Bjørn)) for 500 lybske mark og 300 lybske mark i danske penge.

Tekst efter reg.

Tekst

Herr Axell Annderssønn war her Biørnn plichtig vct lybsch marck, och iijct lybsche marck dannske pennge, och hannem ther fore pandtsatte Rosendorp, Hødorp med møllenn saa och Jersøre, ♦

1421 ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.