1421..


Jens Dinesen, borgmester i Malmø, skænker Maribo kloster en gård i Malmø.

Tekst efter reg.

Tekst

Jens Denissøns borgemester i Malmø hans gaffuebreff thill closterett paa en gaard sammestedz. ♦

1421. ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.