1421..


Maribo kloster får ved mageskifte en gård i Skelstrup.

Tekst efter reg.

Tekst

Mageskiffte mellom closterett och Magistoffte kircke[1] om en gaard i Skelstorpe. ♦

1421. ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.