1421. Houlbjerg herredsting


Et tingsvidne af Houlbjerg herredsting om, at abbeden i Alling kloster har rejst kæremål vedrørende adkomsten til tre skovområder i Sahl skov.

Tekst efter reg.

Tekst

Pergmetz tings wintne aff Holbergherritzting att abbedenn aff Alling closter haffuer giffuit last och kiere, att hannom war giortt wrett paa forne iij. eyendomme j Sale schouff : ♦

1421. ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.