1421.


Jens (Larsen) Pig og Bertel Esbensen sælger Mogens (Larsen) Pig en gård i Nørbæk og en gård i Ålum.

Tekst efter reg.

Tekst

Jenns Peg och Berthell Espenszens skiøde breff paa enn gaard j Nørre Beg, och enn j Aalum som the haffue sold Mogens Pig . ♦

Datum Mcdxxj . ♦

Oversættelse

Jens Pigs og Bertel Esbensens skødebrev på en gård i Nørbæk og en i Ålum, som de har solgt Mogens Pig.

Givet 1421.