1421.


Peder Jensen skøder alt sit gods i Jeksen til Øm kloster.

Tekst efter reg.

Tekst

Peder Jensenn skøde till Emcloster paa altt hans godtz vdj Exen medt all sit tilligelsse, ♦

Daterit mcdxxj ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.