1421.


Mageskifte imellem Erik Nielsen, ridder, og Næstved Skt. Peder kloster.

Tekst efter reg.

Tekst

Eric Nielssøn riddere solde oc skøtthe oss ii gard i Blangsløff huer giuer i pund korn met skowen ibidem ♦ Item i gard i Kortestrede giuer iii skilling grot ♦ Item ii garde i Appenæs huer giuer ii skilling grot ♦ Oc closter skall oplade hannum i gard i Tiwælsse som closter fic aff hospitalet i Aderop giffuer iii pund korn ♦ Mcdxxi ♦

Oversættelse

Erik Nielsen, ridder, solgte og skødede os to gårde i Blangslev, som hver giver et pund korn med skoven sammesteds. Fremdeles en gård i Kostræde, som giver tre skilling grot. Fremdeles 2 gårde i Abbenæs, som hver giver 2 skilling grot. Og klosteret skal oplade ham en gård i Tyvelse, som klosteret fik fra hospitalet i Åderup: Gården giver 3 pund korn. 1421.