[1421 - 1440]. .


Forlig mæglet af Navne (Jensen (Gyrstinge)), biskop i Odense, mellem prior Ged i Odense og Claus Skinkel (Søblade) til Lammehave vedrørende en strid om en jord på Rynkeby mark.

Tekst efter ÆA l.l.

Tekst

5. Item etth forligelszebref emellom prior Gedth och Claus Sckiinckell till Lammehaffue om tretthe, thennom emellom war om nogen jordt liggendis paa Rynckeby marck, om huiilcken tretthe biisp Naffne forlichte thennom medt flere gode mendt wthi szaa maade, atth forne Claus Sckiinckell schulle aldriigh beffatthe szegh medt forne eydom y nogre maade.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.