1422. 12. januar. Rom


Det pavelige kancellis optegnelse om at Nicolaus de Leis har lovet at betale annater af provstiet i Roskilde til det pavelige kammer, men har fået udsættelse med betalingen.

Tekst og arkivalske oplysninger efter APD l.l.

Tekst

[1422]. Die 12 predicti Nicolaus de Leis principalis obligavit se camere super annata prepositure ecclesie Roskildensis [fructus 100 fl. auri de camera], vacantis per promotionem domini Olavi electi Arosiensis, collate eidem Rome 3. id. nov. anno 4.

Item dicte bulle fuerunt restitute sine solutione annate ad statim de mandato domini vicecamerarii.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.