1422. 14. januar. Rom


Pave Martin 5. reserverer kanonikat og præbende i Roskilde for Jakob Pedersen, kannik i Uppsala, skønt han i forvejen har kanonikat og præbende i Uppsala og ventebrev på et beneficium med eller uden sjælesorg i Roskilde.

Da dette kanonikat og præbende var ledigt ved den tidligere indehaver Oluf (Jakobsen (Knops)) udnævnelse til biskop i Västerås, fik Olof Ingevaldsson, klerk fra Uppsala, pavelig provision herpå, men inden han fik udfærdiget pavebrev, opgav han retten hertil i nærværelse af Martinus Steglin, klerk fra Cammin og offentlig notar, og flere vidner, hvorfor kanonikatet og præbendet atter er ledige.

Lignende skrivelser er udstedt til biskoppen i Odense og dekanerne i Lund og ved Skt. Peter i Aitour (?) i Liège stift.

Tekst og arkivalske oplysninger efter APD l.l.

Tekst

Jacobo Petri canonico Upsalensi.

Vite ac morum honestas (aliaque laudabilia probitatis et virtutum merita super quibus apud nos fidedigno commendaris testimonio nos inducunt ut te specialibus favoribus et graciis prosequamur)[1] .

Nuper siquidem, cum canonicatus et prebenda ecclesie Roskildensis, quos Olavus electus Arosiensis tempore promotionis per nos facte de ipso ad ecclesiam Arosiensem obtinebat, prout obtinet, per hujusmodi promotionem et munus consecrationis impendendum eidem electo vacare sperarentur, nos de canonicatu et prebenda predictis ... Olavo Ingewaldi clerico Upsalensi gratiose concessimus provideri.

Cum itaque postmodum dictus Olavus Ingewaldi hujusmodi concessionis gratie, litteris apostolicis super illa non confectis, antequam dicto electo munus impensum aut tempus hujusmodi lapsum fuisset, coram Martino Steglin clerico Caminensis diocesis notario publico et quibusdam testibus in Romana curia sponte cesserit, dictique canonicatus et prebenda adhuc, ut prefertur, vacare sperentur, nos, cessionem hujusmodi ratam habentes et gratam, .. canonicatum et prebendam predictos [fructus cum quotidianis distributionibus 8 mr. et sine illis 4 mr.] conferendos tibi ... donationi apostolice reservamus ...., non obstantibus .. quod canonicatum et prebendam ecclesie Upsalensis [fructus 7 mr.] nosceris obtinere nosque dudum tibi de beneficio cum cura vel sine cura ad collationem provisionem presentationem seu quamvis aliam dispositionem dicti episcopi pertinente .. gratiose concessimus provideri ...

Datum Rome 19. kal. febr. anno 5.

Simili modo episcopo Ottoniensi et Lundunensis[2] ac s. Petri Ayturiensis Leodiensis diocesis ecclesiarum decanis.

1. (aliaque laudabilia probitatis et virtutum merita super quibus apud nos fidedigno commendaris testimonio nos inducunt ut te specialibus favoribus et graciis prosequamur)] suppleret efter DD 1401. 21. mar., nr. 14010321001.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.