1422. 26. januar. Rom


Franciscus (de Conzieu), ærkebiskop i Narbonne og pavelig kammermester, giver Jens (Andersen (Lodehat)), biskop i Roskilde, udsættelse med betalingen af resten af hans servispenge til kardinalkollegiet indtil Skt. Jakobs dag (25. juli) samme år.

Tekst og arkivalske oplysninger efter APD l.l.

Tekst

Franciscus etc., quod intellecta mole gravaminum pro parte domini Johannis episcopi Roskildensis coram nobis exposita, que ipsum ad solvendum etc. sub certis penis et sententiis ac termino jam diu lapso etc., auctoritate nobis in hac parte commissa usque ad festum b. Jacobi de mense julii proxime venturum terminum sibi duximus prorogandum etc. Ita tamen etc. Insuper ipsum etc. Secum super etc.

In quorum testimonium etc.

Datum Rome die 26. mensis jan. anno 1422 pontificatus anno 5.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.