1422. 6. februar . Näs


Ingegerd Arvidsdatter (af Trönningenäs) pantsætter Kråkarp i Valinge sogn, to gårde i Lundby i samme sogn, en gård i Grimeton, to gårde i Trönninge, en gård i Lindberg til sin frænde hr. Svarte Jens for 300 mark, som hun allerede har modtaget.

Tekst efter Rep.

Tekst

Jeg Ingegerd Arwidzdotter har oppebaaret af hæderlig og ærlig Hr. Swarta Jønis Ridder 300 lødige Mark i gamle hvide Penninge og kronede ængliska, for hvilke jeg pantsætter ham, efter det at jeg ham <for> sine Penge give kan[!], Kråkotorp i Hwalinge Sogn, 2 Gaarde i Lundby i samme Sogn, 1 Gaard i Grymmatwna By, 2 Gaarde i Tryninge, 1 Gaard i Limbergom, og var min Bonde Jøsze Pawalson i Live, Gud hans Sjæl have, med begge vort Samtykke skødede jeg ham og "skaffor" alt fornævnte Gods, og tilegner jeg Hr. Swarta Jønis til evindelig Eje . ♦

Og den Tid Godset blev skødet og "skaftfarin" paa Wardbergx Landsthing, var derover hæderlige Mænd Hr. Axel Pedheszon Høvedsmand paa Wardberg, Borgar Tykeszon Landsdommer i Norra Hålland, Bænkt Twasonn , Gunnar Gylta , Væbnere . ♦

Om Godset kunde afgaa Hr. Swarta Jønis med nogen Ret, tilbinder jeg mig ham saa godt Gods i Stedet lægge inden 6 Uger derefter . ♦

Medb. af hæderlige Mænd Hr. Pedher Twason Abbed i Åsz Kloster, Benkt Turason , Lasze Piik , Michael Stoffisk , Swen Torason , Hr. Anbiørn i Fiærås . ♦

Scriptum Næsz die Dorotheæ . ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.