1422. 14. februar . Ås kloster


Broder Peder og hele konventet i Ås kloster laver en overenskomst med hr. Svarte Jens og overdrager hovedgården i Trönningenäs til ham. Enken efter hr. Jens Povlsen havde givet gården til klostret til gengæld for et gravsted og sjælerøgt. Svarte Jens skal give klostret en tønde smør hvert år på skt. Olufs dag, og klostret skal have lov til at anvende udmarken til græsning. Efter hans død skal gården gå tilbage til klostret.

Tekst efter Rep.

Tekst

Vi Broder Pedher i Åsz Kloster og alt Konventet sammesteds er saa overens komne med hæderlig og ærlig Hr. Swarta Jøns , vor Broder, at vi har undt ham Hovedgaarden i Tryningenes, som Jøsze Pawalson , Gud hans Sjæl have, gav vort Kloster for sit Lejersted og Sjælerygts Skyld med sin Hustrus Minde, sine Livsdage at beholde, med saadan "förskäll", at han skal give Klostret hvert Aar 1 Tønde Smør om Oloffs Dag, og naar han det Landgilde[1] ej udgiver, som forskrevet staar, eller 14 Dage eller 3 Uger næsteefter, skal Klostret have Magt at genkalde baade Gods og Brev . ♦

Vi skal nyde vor Udmark til vore Hors, Svin og Fæ. og Jagt uhindret, som vi hidtil har gjort . ♦

Naar Gud vil kalde Hr. Swarta Jønis af denne Verden, skal Klostret have Gaarden igen, som vi oplod ham den . ♦

Vore Indsegl . ♦

Datum monasterio[2] Asylo in sabbato septuagesime ♦

1. Landgilde] laugille, Aa. 2. monasterio] monsteros, Aa.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.