1422. 5. marts. Malmø


Jakob Jonsen, bymand i Malmø, overlader Mads Pastow, bymand samme sted, et brev på 16 lødige mark. Brevet havde Lasse Tordsen overdraget til ham. Han erkender, at han er blevet fuldstændigt fyldestgjort af Mads Pastow for denne sum penge.

Tekst efter A.

Tekst

Allæ mæn som thettæ breff høræ eller see helsær jæk Jæypp Jonssøn byman j Malmøghe ewynnelicæ meth gudh . ok kungør jdher at jæk haffwer vpladet ok vplader meth thettæ myt opnæ breff beskedhen man Mathies Pastow byman j then sammæ stath . eet opet breff[a] hwilket som luder vppa siextan løthighæ marc / meth allæ artikle oc all ræt æffter thy som thet mic bebreffwat war aff Lassæ Thordhssøn ok kennes at mic swo fullelicæ fult oc alt schet ok giort ær aff fornempdæ Mathies Pastow for the forscreffnæ siextan løthighæ march . ok opnæ breff swo at mic fullelicæ oc wæll at nøgher ♦

Till mere bewaring thisse forscreffnæ styckes tha haffwer jæk myt jncigle meth godhæ mæntz jncigle . til witnesbyr swosom ær Jens Dænæ borghemæstere j Malmøghe ok Strangæ Jæcopsøns rathmants j then sammæ stadh meth wiliæ ok witscapp hengt for thettæ breff ♦

Datum Malmøgis anno domini mocdoxxosecundo quinta feria proxima ante dominicam qua cantatur reminiscere ♦

a. breff] kendes ikke.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.