1422. 17. marts.


Niels (Mikkelsen) Krabbe (af Østergaard), ridder, der tidligere havde skødet Nørre Mølle i Vejerslev til Dueholm Kloster for sjælemesser for sig og sin hustru, skøder nu også klostret mølledam og damsbånd, samt lover mølleren fri græsgang, tørv og lyng og tørvegravning til mølledæmningen på Vejerslev mark.

Tekst efter Aa.

Tekst

Alle men som thette breff see eller horæ læses helser ieg Niels Krabbæ ther riddher ær ewindeligh meth guth ♦

Thet skall alle men witherlicht wære nw ære oc komme skullæ at[1] jegh skiødher sancti Johannis hws i Dwholm dam oc dambond frij och frælse til Nørræ møllæ i Wethersløff som jegh forræ skiøtæ[a] then sammæ mølnæ thet forsaffd hws for myn siels bestæ oc myn husfruæs hwes siæl guth haffwe ♦

Item tilbindher iegh megh oc mynæ arwinge at frij oc frælse møller i[2] then samme mølnæ boor frij fægangh ho han helst ær oc tørreff oc lyungh oc tørregrefft til mylnæ dæmmyngh pa Wethersløff marck for hwer mantz giensiælse ♦

Til windesbyrd myt incegle meth andre gode mentz som ær her Niels Strangissøn ther riddher ær her Nielsæ aff Thydezø oc her Nielsæ Mordh ther prestere ære er forhenged thette breff ♦

Datum anno domini mcdxxii die beate Gertrudis virginis ♦

1. at] Rettet, Aa. 2. i] Tilføjet over linjen, Aa.
a. jegh forræ skiøtæ] DD 1420. 26. jun., nr. 14200626001.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.