1422. 28. marts og 15. april.


Det pavelige kancellis optegnelse om at Olof Ingevaldsson, kannik i Uppsala, på vegne af Jakob Pedersen har lovet at betale annater til det pavelige kammer for kanonikat og præbende i Roskilde, og at Jakob Pedersen har bekræftet løftet.

Tekst og arkivalske oplysninger efter APD l.l.

Tekst

[1422]. Eadem die[1] Olavus Ingewaldi canonicus ecclesie Upsalensis tamquam principalis et privata persona obligavit se camere nomine Jacobi Petri super annata canonicatus et prebende ecclesie Roskildensis [fructus cum distributionibus quotidianis 8 mr., sine illis 4 mr.], vacantium per cessionem dicti Olavi in curia, collatorum eidem Rome 19. kal. febr. anno 5[a].

Item promisit producere mandatum ratificationis infra 10 menses.

Item die 15. mensis aprilis 1422 prefatus Jacobus Petri principalis ratificavit predictam obligationem factam per Olavum predictum ut privatam personam etc.

1. Eadem die] = 28. martii.
a. collatorum eidem Rome 19. kal. febr. anno 5] DD 1422. 14. jan., nr. 14220114001.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.