1422. 3. april.


Heinrich 4., Adolf 8. og Gerhard 7., hertuger af Slesvig, giver ditmarskerne toldfrihed på Ejderen, Trenen og i hele landet Holsten, således som det var blevet lovet ditmarskerne af de slesvigske hertugers afdøde onkel Heinrich 3., greve af Holsten, og af deres afdøde moder fru Katharina Elisabeth af Braunschweig-Lüneburg.

Udtog efter Knudsen l.l.

Tekst

Wii Hinrick Alff vnde Ghert van Gades gnaden hertogen to Sleszwick, greuen to Holsten to Stormeren vnde to Schouwenborch, bekennen apembar in dessem breue vor allesweme, dat wii mit den vromen luden, vogede slutere swaren vnde menheyt des landes to Dithmarschen eens gewurden syn in disser wiise, dat se mit ereme gude, wor se dat kopen myt ereme sekeren gude, vnde mit ereme eede beholden mogen, dat id ere sii sunder argelist, scholen de Eyder vnde de Treia vppe vnde dale vnde in deme gantzen lande to Holsten tollen vriig vnde velich wesen dat ere to vorkerende in aller wise, alze de breffe innebolt, den de hochgebornen furste vnde furstynne greue Hinrick , vnnse leue vedder, vnde vrouwe Elizabeth , vnnse leue frouwen moder, beyder seliger dechtnisse, den vorschreuen vromen luden, vogede slutere swaren vnde der gantzen menheyd des landes Dithmarschen vorsegelt vnde gegeuen hebben.

[.....]

Des to witlicheit vnde tuchnisse hebbe wii hertoge Hinrick , Alff vnde hertoge Ghert vnnse ingesegelle hengen vor dussen breff, de geuen is na Godes bort dusent verhundert dar na ime twe vnde twintigesten[1] jare, des friigdages vor palmen.

1. twintigesten] twisten, Aa.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.