[1422.] 24. april. Viborg slot


Skrivelse fra hr. Krister Nilsson (Vasa), høvedsmand på Viborg slot, til rådet i Reval angående Johan Purin, som er flygtet fra kong Erik 7. af Pommerns riger, samt angående et forbud mod at sælge salt til kong Eriks undersåtter.

Tekst

Vruntlike grote to voren gescreven und wes ik gudes vormach to juwer beheglicheit.

Wetet, leven vrundes, also ik ju er to gescreven[a] hebbe umme Hans Purin , de mi untweken is ute den riken und ut deme rechte van Sweden, dat gi wol don und stellet ene mi to rechte, also dat he mi ut juwen rechte nicht untkome, dat wil ik vruntliken kegen ju vorschulden.

De mester heft mi to gescreven, dat he to ju in juwe stat wil komen up sunte Johannes dach Baptisten negest to komende, edder sin vulmechtige bot to ju senden, umme de sake des vorgescreuen Purines , so moge gi[1] horen und derfaren, wo et dar umme si.

Item wetet, leven vrundes, dat mines heren, des koninges undersaten, buren und koplude hir meinliken dagen, dat en nemant in juwer stat solt vorkopen wil, des ik doch nicht loven wil, wente dat in vortiiden mit vorworden also vorwaret is, dat gen vorbot edder wederstal mer scholde scheen in juwer stat, de mines heren, des koninges, undersaten to schaden komen mochte.

Hir umme, leven vrundes, latet de vorwort vaste bliven, und maket dat also, dat de naberschop und de vruntschop tuschen den landen jo vaste blive.

Üterliker hebbe ik her Willam , wiser desses breves, befolen desse vorgescreuen sake und ander sake ju muntliken berichten und Hans van Lynen , mime dener, vorder wenne ik ju to scrive.

Hir van begere ik ein vruntlik antwart van ju mit den ersten.

Gode almechtige siit befolen to ewigen tiiden.

Bedet to mi, alse to juwem guden vrunde.

Gescreuen to Wiborch, an sunte Markus avende.

Bi mi Kersten Niclesson , ritter.

1. moge gi] mogi, A.
a. also ik ju er to gescreven] det drejer sig om Krister Nilssons brev til rådet i Reval, DD 1422. 24. mar., nr. 14220324001.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.