[1422.] 25. april. Brieg


Skrivelse fra magister Seyfrid, kong Sigismunds læge og dekan i Liegnitz, til Michael Küchmeister (v. Sternberg), højmester for Den Tyske Orden, hvori han omtaler, at Heinrich 7. Rumpold, hertug til Groß-Glogau, og Ludwig 2., hertug af Liegnitz-Brieg, vil rejse videre til Danmark, efter de har holdt et møde med højmesteren i Preussen.

Udtog efter Scriptores l.l.

Tekst

Erwirdiger und gnediger liber herre.

[.....]

Item so wisset, daz ich nicht anders en weis, den daz herczog Rumpolt an dem andren sontage nach ostern wirt czyen czu dem konige von Polen und wirt da ausrichten seyne botschafth und wirt vorbas czu euch kegen Prusen komen und wirt do bey euch beyten herczog Ludwigs von Brige, und werden lichte alle beyde czyen kegen Denmarckt etcetera.

[.....]

Gegeben czu dem Brige am sonabende noch quasimodogeniti XXV[1] aprilis cum magna festinacione.

Magister Seyfrid , dez romeschen etcetera konigs arczt und techant czu Lignicz.

1. XXV] A har fejlagtigt XXIV.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.